Asmeninio tobulėjimo seminarai

ORGANIZACIJOS VYSTYMAS

Galime būti Jums naudingi, jei:

- galvojate apie organizacijos vystymą;

- planuojate kompanijos strateginę sesiją;

- norite pasirengti strateginio marketingo programą;

- Jūsų organizacijoje reikalai eina ne taip gerai kaip norėtųsi,

- norite, kad darbuotojai būtų labiau profesionalūs kaip menedžeriai.

 

Organizacijos vystymas - tai organizacijos keitimo procesas ta kryptimi, kuri užtikrintų efektyvų misijos įgyvendinimą nuolat kintančioje aplinkoje. Organizacija - tai ne tik žmonės, bet ir įranga, technologijos, produktai, rinkos, valdymo sistemos, gamybiniai procesai ir dar daug kas.

Negalima pasakyti, koks organizavimo būdas geresnis, nežinant apie kokį produktą ir gamybos metodą eina kalba. Negalima sukurti efektyvios  darbuotojų motyvacijos sistemos, neturint aiškių darbo vertinimo kriterijų. Dažnai negalima sukurti saviorganizuojančios komandos, nestruktūrizavus verslo procesų. Sunku užtikrinti organizacijos sėkmę, jei ji gamina kažką, kas neturi sėkmės rinkoje...

Vieni organizacijos vystymuisi svarbūs faktoriai gali būti susiję su informacinėmis sistemomis, kiti su personalo profesionalumu, treti su išorine kooperacija, ketvirti su konkurentų elgesiu, penkti su steigėjų ambicijomis ir t.t. Niekas negali pasakyti, kas svarbiausia organizacijai. Konkrečioje situacijoje bet kuri aplinkybė gali tapti kritine. Į kiekvieną svarbų faktorių turi būti sureaguota laiku. Tokio sudėtingo darinio, kaip žmonių organizacija - kompanija, įstaiga, įmonė ir pan. - valdymas apima daug skirtingų aspektų ir reikalauja plataus disciplinų suvokimo.

Jei organizacijoje ne viskas vystosi norime linkme ir neaišku ką reikia daryti - profesionali pagalba iš išorės gali būti naudinga.